acclimatization

aklimatizacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Adaptacijos atmaina – žmogaus organizmo prisitaikymas prie neįprastų klimato sąlygų arba aplinkos. Aklimatizacija labai svarbi sportininkams, kurie treniruojasi arba varžosi aukštikalnėse, kitose laiko juostose. Sportininko organizmo, atskirų organų veiklai turi poveikio šie aklimatizacijos veiksniai: temperatūros ir laiko skirtumai, aukštis virš jūros lygio, oro drėgmė. kilmė lot. ad – prie, pas + gr. klima, klimatos – (Saulės spindulių) polinkis atitikmenys: angl. acclimatization vok. Akklimatisation, f; Akklimatisierung, f rus. акклиматизация

Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. 2002.

Look at other dictionaries:

  • Acclimatization — is the process of an organism adjusting to chronic change in its environment, often involving temperature, moisture, food, often relating to seasonal climate changes. (In laboratory conditions, this process is controlled to one variable change… …   Wikipedia

  • Acclimatization — Ac*cli ma*ti*za tion ([a^]k kl[imac] m[.a]*t[i^]*z[=a] sh[u^]n), n. The act of acclimatizing; the process of inuring to a new climate, or the state of being so inured. Darwin. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • acclimatization — acclimatization. См. акклиматизация. (Источник: «Англо русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд во ВНИРО, 1995 г.) …   Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

  • acclimatization — index habituation Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • acclimatization — (Amer.) n. process of adjusting to a new environment; habituation (also acclimatisation) …   English contemporary dictionary

  • acclimatization — ac·cli·ma·ti·za·tion (ə klī mə tĭ zāʹshən) n. The physiological adaptation of an animal or plant to changes in climate or environment, such as light, temperature, or altitude. * * * Any of numerous gradual, long term responses of an individual… …   Universalium

  • acclimatization — aklimatizacija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Viena prisitaikymo formų – iš kitų kraštų kilusių organizmų prisitaikymas gyventi ir veistis naujomis klimato ar aplinkos sąlygomis. atitikmenys: angl. acclimatization vok.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • acclimatization — The adaptation of a living organism (plant, animal or micro organism) to a changed environment that subjects it to physiological stress. Acclimatization should not be confused with adaptation …   Glossary of Biotechnology

  • acclimatization — acclimatize (also acclimatise) ► VERB ▪ make or become accustomed to a new climate or new conditions. DERIVATIVES acclimatization noun. ORIGIN French acclimater, from climat climate …   English terms dictionary

  • acclimatization — noun see acclimatize …   New Collegiate Dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.